Hotline: 0902523225

Tất cả bài viết: Evergush

Bơm chìm nước thải Evergush EF -150T 15HP
Bơm chìm nước thải Evergush EF -150T 15HP

– Máy bơm chìm nước thải Evergush EF -150T 15HP được sử dụng trong các nhà máy xử lý nước thải, hệ thống thoát nước công cộng, hệ thống thoát nước thải trong các nhà máy công nghiệp. – Ngoài ra, máy bơm chìm nước thải Evergush EF -150T 15HP còn ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi, trang trại bò sữa, chuồng trại,…

Giá: Liên hệ


Bơm chìm nước thải Evergush EF -100T 10HP
Bơm chìm nước thải Evergush EF -100T 10HP

– Máy bơm chìm nước thải Evergush EF -100T 10HP được sử dụng trong các nhà máy xử lý nước thải, hệ thống thoát nước công cộng, hệ thống thoát nước thải trong các nhà máy công nghiệp. – Ngoài ra, máy bơm chìm nước thải Evergush EF -100T 10HP còn ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi, trang trại bò sữa, chuồng trại,…

Giá: Liên hệ


Bơm chìm nước thải Evergush EF -75T 7.5HP
Bơm chìm nước thải Evergush EF -75T 7.5HP

– Máy bơm chìm nước thải Evergush EF -75T 7.5HP được sử dụng trong các nhà máy xử lý nước thải, hệ thống thoát nước công cộng, hệ thống thoát nước thải trong các nhà máy công nghiệp. – Ngoài ra, máy bơm chìm nước thải Evergush EF -75T 7.5HP còn ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi, trang trại bò sữa, chuồng trại,…

Giá: Liên hệ


Bơm chìm nước thải Evergush EF -50T 5HP
Bơm chìm nước thải Evergush EF -50T 5HP

– Máy bơm chìm nước thải Evergush EF -50T 5HP được sử dụng trong các nhà máy xử lý nước thải, hệ thống thoát nước công cộng, hệ thống thoát nước thải trong các nhà máy công nghiệp. – Ngoài ra, máy bơm chìm nước thải Evergush EF -50T 5HP còn ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi, trang trại bò sữa, chuồng trại,…

Giá: Liên hệ


Bơm chìm nước thải Evergush EF -30T 3HP
Bơm chìm nước thải Evergush EF -30T 3HP

– Máy bơm chìm nước thải Evergush EF -30T 3HP được sử dụng trong các nhà máy xử lý nước thải, hệ thống thoát nước công cộng, hệ thống thoát nước thải trong các nhà máy công nghiệp. – Ngoài ra, máy bơm chìm nước thải Evergush EF -30T 3HP còn ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi, trang trại bò sữa, chuồng trại,…

Giá: Liên hệ


Bơm chìm nước thải Evergush EF -20(A)(T) 2HP
Bơm chìm nước thải Evergush EF -20(A)(T) 2HP

Máy bơm chìm nước thải Evergush EF -20(A)(T) 2HP được sử dụng trong các nhà máy xử lý nước thải, hệ thống thoát nước công cộng, hệ thống thoát nước thải trong các nhà máy công nghiệp.

Giá: Liên hệ


Bơm chìm nước thải Evergush EF -10(A)(T) 1HP
Bơm chìm nước thải Evergush EF -10(A)(T) 1HP

Máy bơm chìm nước thải Evergush EF –10(A)(T) 1HP được sử dụng trong các nhà máy xử lý nước thải, hệ thống thoát nước công cộng, hệ thống thoát nước thải trong các nhà máy công nghiệp.


Bơm chìm nước thải Evergush EF -05(A)(T) 0.5HP
Bơm chìm nước thải Evergush EF -05(A)(T) 0.5HP

Máy bơm chìm nước thải Evergush EF -05(A)(T) 0.5HP được sử dụng trong các nhà máy xử lý nước thải, hệ thống thoát nước công cộng, hệ thống thoát nước thải trong các nhà máy công nghiệp.

Giá: Liên hệ


Tất cả có 8 kết quả.

zalo
0902523225